(1)
Jannati, Z.; Kusnadi, K.; Syahpitri, C. PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING. Wardah 2022, 23, 41-52.