(1)
Nur ‘Afiifah, I.; Misbah, M. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Oleh Habib Husein Ja’far Al-Hadar Melalui Media Digital. Wardah 2022, 23, 85-99.