(1)
Jannati, Z.; Hamandia, M. Analisis Dampak Penyakit Hasad Bagi Manusia Ditinjau Dari Perspektif Islam. Wardah  , 22, 39-55.