HAMANDIA, M.; RAZZAQ, A. ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI MUSIBAH DALAM PANDANGAN ISLAM. Wardah, v. 23, n. 1, p. 11-23, 28 jun. 2022.