JANNATI, Z.; KUSNADI, K.; SYAHPITRI, C. PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING. Wardah, v. 23, n. 1, p. 41-52, 28 jun. 2022.