MANALULLAILI, M. SERVANT LEADERSHIP. Wardah, v. 15, n. 2, p. 215-222, 1 dez. 2014.