Hamandia, Muhammad, and Abdur Razzaq. 2022. “ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI MUSIBAH DALAM PANDANGAN ISLAM”. Wardah 23 (1), 11-23. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12943.