Jannati, Zhila, Kusnadi Kusnadi, and Cylvia Syahpitri. 2022. “PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING”. Wardah 23 (1), 41-52. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12944.