Jannati, Z., Kusnadi, K. and Syahpitri, C. (2022) “PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING”, Wardah, 23(1), pp. 41-52. doi: https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12944.