[1]
M. Hamandia and A. Razzaq, “ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI MUSIBAH DALAM PANDANGAN ISLAM”, Wardah, vol. 23, no. 1, pp. 11-23, Jun. 2022.