[1]
Z. Jannati, K. Kusnadi, and C. Syahpitri, “PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING”, Wardah, vol. 23, no. 1, pp. 41-52, Jun. 2022.