[1]
I. Fajriyati and M. Munjin, “Pola Bimbingan Individu Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an Anak Usia Dini di TPQ Bustanu ‘Usysyaqil Qur’an Lesmana, Ajibarang, Banyumas”, Wardah, vol. 23, no. 1, pp. 141-148, Jun. 2022.