Jannati, Z., K. Kusnadi, and C. Syahpitri. “PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING”. Wardah, Vol. 23, no. 1, June 2022, pp. 41-52, doi:https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12944.