Jannati, Zhila, Kusnadi Kusnadi, and Cylvia Syahpitri. “PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING”. Wardah 23, no. 1 (June 28, 2022): 41-52. Accessed April 2, 2023. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/12944.