Makna Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur’an

Kusnadi Kusnadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Zulhilmi Zulkarnain Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) Malaysia

95-116

Kaidah Hafalan Al-Quran Pada Madrasah Tahfiz Annur Markaz Yala Dan Madrasah Darussalam Rangek Narattiwat Di Thailad Selatan

Ahmadzakee Mahama Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Pendidikan, Universiti Fatoni
Phaosan Jehwae University of Fathoni

117-130

Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam

M Yakub Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

131-146

Sejarah Dan Dakwah Institusi Pendidikan Tinggi Islam Awam (Ipta) Di Pattani Thailand Selatan

Abdulrasyid Abdulrasyid Falsafah Pendidikan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Mahsidi Salae Jabatan Pendidikan Islam, Fakulti Pendidikan, Universiti Fatoni
Muhammad Azhar Zailani Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi, Fakulti Pendidikan,Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Ghazali Darusalam Jabatan Dasar Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

147-162

Esensi Wahyu Dan Ilmu Pengetahuan

Rosita Baiti Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Abdur Razzaq Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

163-180

Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga

Nuraida Nuraida Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Muhammad Zaki Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM)

181-200