KOMUNIKASI BERDAKWAH: Etika Profesi Da’i Menurut Norma Al-Qur’an. Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI), [S. l.], v. 4, n. 2, p. 39–52, 2020. DOI: 10.19109/jkpi.v4i2.7313. Disponível em: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI/article/view/7313.. Acesso em: 12 jul. 2024.