Kajian Sosiologi Pengarang Terhadap Puisi al- Athlal Karya Ibrahim Najiy. Kitabina: Jurnal Bahasa & Sastra Arab, [S. l.], v. 4, n. 02, p. 25–33, 2023. DOI: 10.2345/kitabina.v4i2.19564. Disponível em: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/KitabinaBSA/article/view/19564.. Acesso em: 18 jun. 2024.