[1]
2022. FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT: PERBANDINGAN ANTARA ARTHUR SCHOPENHAUER DAN MURTADHA MUTHAHHARI. EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. 3, 2 (Dec. 2022), 57–67. DOI:https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15027.