[1]
2022. FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution dan Nurkholish Madjid). EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. 3, 2 (Dec. 2022), 68–85. DOI:https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15062.