(1)
PERILAKU MAHASISWA MASA PANDEMI PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM. EL-Fikr J. Aqidah dan n.a. Islam. 2022, 3 (1), 46-61. https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i1.12989.