(1)
FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution Dan Nurkholish Madjid). EL-Fikr J. Aqidah dan n.a. Islam. 2022, 3 (2), 68-85. https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15062.