[1]
“FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution dan Nurkholish Madjid)”, EL-Fikr J. Aqidah dan n.a. Islam., vol. 3, no. 2, pp. 68–85, Dec. 2022, doi: 10.19109/el-fikr.v3i2.15062.