[1]
“Islamisasi Ilmu Ekonomi Berdasarkan Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas”, EL-Fikr J. Aqidah dan n.a. Islam., vol. 4, no. 2, pp. 155–166, Dec. 2023, doi: 10.19109/el-fikr.v4i2.21072.