“FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT: PERBANDINGAN ANTARA ARTHUR SCHOPENHAUER DAN MURTADHA MUTHAHHARI”. EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, vol. 3, no. 2, Dec. 2022, pp. 57-67, https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15027.