[1]
2016. Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang. Intizar. 22, 1 (Jul. 2016), 173–198. DOI:https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.548.