Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang. Intizar, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 173–198, 2016. DOI: 10.19109/intizar.v22i1.548. Disponível em: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/548.. Acesso em: 23 may. 2024.