[1]
2023. Konsep Wasathiyyah Menurut Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger). Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir. 3, 1 (Jun. 2023), 33–55. DOI:https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18328.