[1]
2023. NKRI Harga Mati: Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Urgensi Persatuan di Tengah Kebinekaan. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir. 3, 2 (Dec. 2023), 141–156. DOI:https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20214.