[1]
“NKRI Harga Mati: Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Urgensi Persatuan di Tengah Kebinekaan”, Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir, vol. 3, no. 2, pp. 141–156, Dec. 2023, doi: 10.19109/jsq.v3i2.20214.