“NKRI Harga Mati: Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Urgensi Persatuan Di Tengah Kebinekaan”. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, vol. 3, no. 2, Dec. 2023, pp. 141-56, https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20214.