1.
Al Hawariyyun Dalam Perspektif Tafsir Ath-ThabariKarya Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir [Internet]. 2023 Dec. 24 [cited 2024 Jun. 18];3(2):157-75. Available from: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/16563