Reviewer

Subhan Abdullah Acim, Universitas Islam Negeri Mataram

Ahmad Munir, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Musthafa Umar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hidayatullah Ismail, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Salman Abdul Muthalib, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh