Yuli Kasmarani (0812-1262-7379)

jurnaltakzir_hpi@radenfatah.ac.id

yulikasmarani_uin@radenfatah.ac.id