Published: 30-12-2020

Truth dan Post-truth dalam Perspektif Al-Kindi pada Era Milenial

Cika Anugrah Septiyadi, Zahrotul Khafifah, Adesilvi Saisatul K, A F Hidayatullah

225-232

Kepemimpinan Kepala MTS Negeri 1 Lubuklinggau dalam Membina Budaya Islam Moderasi

Sukardi Sukardi, Hamengkubuwono Hamengkubuwono, Ifnaldi Ifnaldi

281-286

Implementasi Manajemen Kurikulum 2013 di SMP IT Az-Zhahiriah

Iqrimah Silvi Ulviana, Abubakar Abubakar, Khalid Ramdhani

303-308

Manajemen Program Gerakan Literasi Sekolah di SMP Islam Az-Zhahiriyah

Dian Islamiati, Syaroni Ma'shum, Ceceng Sarif

319-324

Optimalisasi Wakaf dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar

M Fachry Zaiman, Nilawati Nilawati, Nurfala Safitri

365-372